I dagens digitaliserade och föränderliga samhälle räcker det inte alltid att jobba hårt, man måste jobba smart för att ha en chans att ha en plats på marknaden. Företag behöver vara flexibla och innovativa för att hålla jämna steg med de alltmer digitaliserade kunderna. Att hålla fast vid gamla arbetsvanor och arbetssätt är ofta inte att jobba smart.

Vad innebär det att arbeta smart? Bra fråga! Vi anser att det är smart att minimera tid och pengar som går åt till repetitiva arbetsuppgifter och på så vis frigöra resurser till det allra viktigaste i verksamheten.

Hur kan man då börja arbeta smartare? Enkelt. Automatisera så mycket som möjligt. Automatisera mera, helt enkelt.

Här är 6 anledningar till att du bör automatisera dina processer:

 1. SPARA PENGAR
  Genom att automatisera arbetsuppgifter som vanligtvis har utförts av personal, kan behovet av att anställa ytterligare mänsklig arbetskraft minska och därmed personalkostnaden.Lägg de sparade pengarna på att investera i verksamheten, så som att glädja personalen personalen med en ny kaffemaskin.
 2. ELIMINERA MÄNSKLIGA MISSTAG
  Det är ett faktum att människor gör misstag – det är en del av att vara mänsklig. Ibland är misstag lätta att reda ut, ibland inte. Oavsett vad, leder misstag till användandet av resurser för att rätta till misstaget. Det är resurser som hade kunnat användas till mer produktiva arbetsuppgifter.Datorer gör inte misstag. Att automatisera processer leder till färre misstag då den mänskliga faktorn elimineras. Detta i sin tur leder till mindre stress för personal, och ofta en gladare slutkund.
 3. SPARA VÄRDEFULL TID
  Då arbetsuppgifter som tidigare gjorts manuellt automatiseras, behöver man inte längre lägga tid på att få dessa gjorda, då de nu görs (gissa vad?!) automatiskt!Vi entreprenörer vet att tid är pengar och allt som kan hjälpa oss att spara tid är därför oerhört värdefullt. Ett minskat behov av tid på några arbetsuppgifter innebär mer tid tillgänglig för andra arbetsuppgifter.
 4. GÖR DINA KUNDER GLADARE
  Då man frigör tid från processer som nu sker automatiskt, har man mer tid att spendera på att göra kunder glada. Snabbare processer och minskade misstag leder också till gladare kunder.Vi alla vet hur viktigt nöjda kunder är – det är tack vare de som vi kan bedriva en verksamhet och vi bör därför göra allt för att se till att de är så nöjda som möjligt.
 5. MINIMERA MANUELLT HANDPÅLÄGG PÅ REPETITIVA UPPGIFTER
  Det är inte många som tycker att repetitiva, fruktlösa arbetsuppgifter är kul, och det är inte alls konstigt. De flesta vill spendera tid på att göra sådant som leder framåt, och inte stå och stampa på samma plats. Automatisering gör precis det möjligt.Repetitiva, slösaktiga arbetsuppgifter är historia! De tillhör inte dagens moderna samhälle. De bör automatiseras, begravas och aldrig se dagsljus igen.
 6. ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH EFFEKTIVITETEN
  När processer automatiseras, ger det personal möjligheten att få mer gjort på kortare tid samt att fokusera på arbetsuppgifter som datorer inte kan göra bättre än människor.Automatisering resulterar i en positiv spiral för verksamheter – sparad tid gör att fokus läggs på mer produktiva arbetsuppgifter som leder till nöjdare kunder, vilket i sin tur leder till en utökad verksamhet.

Vi tycker det är självklart att de processer och arbetsuppgifter som kan automatiseras, faktiskt ska automatiseras. Det finns ingen anledning till att stanna kvar i tidskrävande arbetssätt som hämmar verksamheten från att växa. Det är inte en fråga om att automatisera eller inte automatisera. Vi bör istället fråga oss själva vad vi ska automatisera och hur vi gör detta på bästa sätt.

Digitaliseringen och utvecklingen av vårt samhälle kommer inte att sakta ner eller backa bak i tiden – snarare det motsatta. De företag som kommer att lyckas hänga med i svängarna är de som väljer att arbeta smart, inte hårt.

 


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *