Total Cost of Ownership (TCO) vid inköp

Att förstå TCO (total ägandekostnad) är A och O som företagare eller inköpare. TCO står för Total Cost of Ownership och är ett finansiellt mätverktyg för att identifiera produkten eller tjänstens direkta och indirekta kostnad.   Total ägandekostnad, ibland kallad TCO efter engelskans Total Cost of Ownership är ett företagsekonomiskt Läs mer…