E-commerce automatisering

Vad är E-commerce Automatisering?

Detaljhandlare utför hundratals, om inte tusentals, små, repetitiva arbetsuppgifter varje dag. Varje uppgift kanske inte tar mer än ett par minuter, därför uppfattas de ofta inte som tidsslösare. Låt dig inte luras! Adderar man tiden som spenderas på varje enskild liten uppgift kan man inte längre blunda för hur extremt Läs mer…

anledningar till att automatisera

6 Anledningar till att Automatisera Mera

I dagens digitaliserade och föränderliga samhälle räcker det inte alltid att jobba hårt, man måste jobba smart för att ha en chans att ha en plats på marknaden. Företag behöver vara flexibla och innovativa för att hålla jämna steg med de alltmer digitaliserade kunderna. Att hålla fast vid gamla arbetsvanor Läs mer…