Stripe

Hur klarar kopplingen av hantering av försäljning till olika länder och valutor. Hur funkar detta praktiskt?

Integrationen har stöd för försäljning till alla länder och valutor. Rent praktiskt ställer man in vilket försäljningskonto man vill ha för:

 

Försäljning inom SE

Försäljning inom EU

Försäljning utom EU

 

Så om det är försäljning till Europeiska kunder och ni har valt konto 3106, landar alla ordrar på konto 3106 med angiven valuta .

Vi har också stöd för olika momssatser såsom 12 och 6%.

Hur funkar det med avbokning av inbetalningar vid annan valuta än SEK?

Kopplingen löser detta. Vi hanterar alla valutor och avstämningen fungerar exakt som med vanlig inhemsk valuta, det enda som skiljer är att man bokar summorna i angiven valuta och ej SEK. Allt bokförs korrekt utifrån dagens valutakurs.

Stödjer kopplingen olika valutor?

Ja, alla våra kopplingar  stödjer 100+ olika valutor.

 

Hur hanteras returer?

Plus hanterar automatiskt alla returer/återbetalningar. Dessa bokförs som kreditfakturor i Kundfakture vyn.

 

För att returer ska kunna matchas i Basic krävs det att kreditfakturan finns färdig i Fortnox.

Hur fungerar kopplingen?

Automatisera Mera får behörighet till kundens Stripe konto och via API läser av alla inkommande transaktioner. Dessa transaktioner bearbetas dagligen och skickas sedan in till Fortnox som kundfakturor.

Klarna

Hur konfigurerar jag Klarnas avräkningsnotor?

Om du har aktiverat integrationen enligt våra instruktioner och fortfarande inte kan se dina avräkningar i Fortnox eller Visma kan orsaken vara att dina avräkningsnotor har fel format.

Detta löser du genom att uppdatera uppgifter i din Klarna Merchant Portal enligt följande steg: 

 1. Logga in i din Klarna Merchant Portal
 2. Klicka på ’Avräkningar’
  Klarna merchant portal
 3. Klicka på ’Konfigurera rapporter’
  Klarna merchant portal
 4. Klicka på ’Ändra’ för ftp
  Klarna merchant portal
 5. Lägg till följande kolumner i ”Inkludera”:
  • Sammanfattningsdel:
   • Totalbelopp försäljning
   • Totalbelopp avgifter
   • Totalbelopp returer
   • Totalbelopp upphävningar
   • Totalbelopp provisioner
   • Totalbelopp retentioner
   • Totalbelopp återbetalningar
   • Totalbelopp slutbetalningar
   • Totalbelopp avräkningar
   • Totalbelopp skatter
   • Betalningsreferens
   • Valutakod
   • Utbetalningsdatum
   • Butiks-ID
   • Avräkningstyp för handlare
  • Transaktionslista: 
   • Transaktionstyp
   • Aktiveringsdatum
   • Försäljningsdatum
   • Order-ID
   • Kort order-ID
   • Aktiverings-ID
   • Butiksreferens 1
   • Butiksreferens 2
   • Summa
   • Valutakod

När du är klar ska sidan se ut på följande sätt:

När du är klar klickar du på ”Spara konfiguration” i vänstra hörnet.

Du kan då själv direkt skicka in filer genom att klicka på nedan knapp.

 

Om du behöver ytterligare guidning kan du chatta med Klarna Butikssupport så kan dom vägleda dig hela vägen. 

 

Tips!
Du kan alltid också själv logga in på ditt FTP konto för att kika på dina filer. En bra FTP klient som är gratis och enkel att använda är Filezilla. Användarnamn och lösenord är det som du genererar i din Klarna portal.

Varför får jag två notiser gällande debitering varje månad?

Varje månad kommer du att få två aviseringar angående debitering för din integration. En avisering är endast en notifikation om att debitering kommer att ske, och den andra notifikationen är en bekräftelse på att dragningen har gjorts. Du blir alltså inte debiterad två gånger, endast en gång per integration du prenumererar på.

Idag har vi 2 olika webbutiker, men kommer att ha fler framöver. Hur kommer integrationen att fungera/hantera detta då?

Det kommer flyta på som vanligt utan några svårigheter. Det enda som behövs är att ni kontaktar Klarna Butikssupport och meddelar att ni vill ha era avräkningsnotor för butik A, B , C etc skickade till Automatisera mera servrar.

 

Ni har även möjlighet att ställa in olika bokföringskonton så att ni kan lättare följa er försäljningsstatistik per butik.

Exempelvis Butik A Sverige intäkter landar på 3001, Butik B Sverige intäkter landar på 3002 o.s.v.

 

Detta är en mycket uppskattad funktion bland våra större kunder som möjliggör en bättre överblick över de olika webbutiken intäkter, under årets gång.

Hur klarar kopplingen av hantering av försäljning till olika länder och valutor. Hur funkar detta praktiskt?

Integrationen har stöd för försäljning till alla länder och valutor. Rent praktiskt ställer man in vilket försäljningskonto man vill ha för:

 

Försäljning inom SE

Försäljning inom EU

Försäljning utom EU

 

Så om det är försäljning till Europeiska kunder och ni har valt konto 3106, landar alla ordrar på konto 3106 med angiven valuta .

Vi har också stöd för olika momssatser såsom 12 och 6%.

Hur funkar det med avbokning av inbetalningar vid annan valuta än SEK?

Kopplingen löser detta. Vi hanterar alla valutor och avstämningen fungerar exakt som med vanlig inhemsk valuta, det enda som skiljer är att man bokar summorna i angiven valuta och ej SEK. Allt bokförs korrekt utifrån dagens valutakurs.

Hur det fungerar med avbokning av inbetalningar, hur stämmer man av detta?

Integrationen stämmer av alla utbetalningar automatiskt, ingen manuell hantering krävs.
Rent praktiskt inhämtar Automatisera Mera in kundens avräkningsnotor veckovis, vid utbetalningsdag och kör in dom i Bokföringsprogrammet.
Inbetalningen bokas som en C-verifikation med kontering för Klarnas avgift och moms, se exempelbild.
De flesta redovisningsbyråer efterfrågar att inbetalningarna landar på en kundfodran / avstämningskonto. På så sätt får man en bra överblick, kan lätt stämma av samt hålla bankkontot rent och snyggt.
Klumpsumman som Klarna betalar ut redovisas med en enkel verifikation där summan lyfts från Kundfodran/Avstämnings kontot till Företagskontot, se exempel nedan.
Det går bra att välja vilken verifikationsserie som helt, det ställer man in enkelt på sin Kundportal.

Hur hanteras returer?

Plus hanterar automatiskt alla returer/återbetalningar. Dessa bokförs som kreditfakturor i Kundfakture vyn.

 

För att returer ska kunna matchas i Basic krävs det att kreditfakturan finns färdig i Fortnox.

Hur matchas fakturorna i Basic?

Det baseras på er webbutiks ordernr som ska finnas tillgänglig i kundfakturan i Fortnox, under kolumnen ”Er referens” alternativt ”Er ordernummer”

Vad är skillnaden mellan Basic och Plus?

Plus automatiserar hela flödet, alltså skapande av kund, kundfaktura samt återrapportering. Denna integration lämpar sig för den som inte har några kundfakturor i Fortnox från Klarna försäljningen.

 

Basic hanterar enbart återrapportering och lämpar sig för de kunder som redan har kundfakturan i Fortnox och vill enbart matcha/pricka den som betald vid utbetalningstillfälle .

 

Hanteras enbart köp på faktura?

All försäljning via Klarna täcks oberoende om betalmetod är kort, faktura eller delbetalning.

Hur fungerar det rent praktiskt? Behöver man ta ut någon fil och läsa in eller går det per automatik?

Allt går per automatik, ingen manuell hantering kommer behövas alls.

Rent praktiskt så hämtar vi filerna på er MFT server hos Klarna för V3 Checkout.

För V2 så skickar Klarna filerna till våra FTP servrar.

Avräkningsnotorna hanteras en gång i veckan, på måndag eftermiddag och körs in i Fortnox.

Paypal

Hur klarar kopplingen av hantering av försäljning till olika länder och valutor. Hur funkar detta praktiskt?

Integrationen har stöd för försäljning till alla länder och valutor. Rent praktiskt ställer man in vilket försäljningskonto man vill ha för:

 

Försäljning inom SE

Försäljning inom EU

Försäljning utom EU

 

Så om det är försäljning till Europeiska kunder och ni har valt konto 3106, landar alla ordrar på konto 3106 med angiven valuta .

Vi har också stöd för olika momssatser såsom 12 och 6%.

Hur funkar det med avbokning av inbetalningar vid annan valuta än SEK?

Kopplingen löser detta. Vi hanterar alla valutor och avstämningen fungerar exakt som med vanlig inhemsk valuta, det enda som skiljer är att man bokar summorna i angiven valuta och ej SEK. Allt bokförs korrekt utifrån dagens valutakurs.

Hanteras Paypal fakturor också?

Ja, Plus kopplingen hämtar både in Paypal fakturor och vanliga kortinbetalningar.

Stödjer kopplingen olika valutor?

Ja, Både Basic och Plus versionerna stödjer 100 olika valutor.

 

Hur fungerar kopplingen rent praktiskt?

Automatisera Mera får behörighet till kundens Paypal konto och via API läser av alla inkommande transaktioner. Dessa transaktioner bearbetas dagligen och skickas sedan in till Fortnox som kundfakturor.

Hur hanteras returer?

Plus hanterar automatiskt alla returer/återbetalningar. Dessa bokförs som kreditfakturor i Kundfakture vyn.

 

För att returer ska kunna matchas i Basic krävs det att kreditfakturan finns färdig i Fortnox.

Swish

Hur fungerar det med returer?

Precis som kopplingen bokför betalningar kommer kopplingen även att bokföra kreditfakturor/returer. Även hanteringen av returer sker alltså automatiskt. 

För Swish integrationen gäller det att det finns en färdig kreditfaktura i Fortnox för att returen ska kunna registreras. För Swish Handel görs detta med hjälp av kontoutdraget som laddas upp i vår portal. 

 

Vad är skillnaden på Swish och Swish Handel integrationerna?

Vi erbjuder två olika Swish kopplingar:

1. Swish Handel – Fortnox

Denna integration automatiserar bokföringen av samtliga Swish-inbetalningar för dagen på ett samlingsverifikat, likt ett dagskasseavslut. Det skapas alltså verifikat, ej kundfakturor, då kopplingen jobbar med Fortnox bokföringsmodul och inte Fortnox fakturamodul. Verifikaten bokförs sedan som inbetalda (prickas som betalda). 

Inrapporteringen fungerar som sådan att man hämtar ut ett kontoutdrag från sin bank och rapporterar in detta i vår portal. Vår integration läser filen, skapar ett verifikat för varje försäljningsdag och bokför den dagliga försäljningen i Fortnox. 

2. Swish – Fortnox

Denna integration automatiserar bokföringen av Swish-inbetalningar på försäljningsdatumet genom en daglig synkning.

Denna integration bokför inbetalningar (prickar de som betalda), men skapar inte kundfakturor. För att automatisera hela flödet, behövs även en integration för att skapa kundfakturor för försäljning via Swish. Kontakta oss för att få förslag på en lösning som fungerar för just er. 

Övrigt

Hur fungerar momsinställningar för kopplingarna?

Du styr själv momskonton i dina Fortnox inställningar. I Automatisera Mera användarportal väljer du intäktskonto och i Fortnox väljer du vilken moms som ska vara kopplad till respektive intäktskonto.

Kopplingen skickar en signal med intäktskontot du valt och Fortnox kommer automatiskt bokföra den momssats som du har kopplat till det intäktskontot.

För att ställa in momssatser gör du följande:

 1. Logga in i Fortnox
 2. Klicka på Register
 3. Klicka på Kontoplan
 4. Sök på det intäktskonto du vill ställa in momsen för
 5. Välj momssats
 6. Klicka på Spara

Fortnox Moms

Vad är skillnaden mellan era Basic och Plus integrationer?

För en del av våra integrationer erbjuder vi ett Basic och ett Plus alternativ. Skillnaden mellan de två är hur mycket av processen som de automatiserar.

Basic:

Våra Basic integrationer automatiserar halva flödet, kan man säga. Dessa integrationer bokför inbetalningar och matchar dessa med existerande kundfakturor. Basic integrationerna skapar inte kunder eller kundfakturor i Fortnox eller Visma.

Basic integrationerna passar alltså för kunder som på annat sätt får sina kunder och kundfakturor skapade i Fortnox eller Visma.

Plus:

Våra Plus integrationer automatiserar hela flödet. Dessa integrationer både skapar kunder och kundfakturor i Fortnox eller Visma samt bokför inbetalningen.

Plus integrationerna passar därför för kunder som inte får sina kundfakturor skapade i Fortnox eller Visma på annat sätt.

 

Samtliga Basic och Plus integrationer hanterar flera valutor och returer.

 

Hur aktiverar man Fortnox för Integrationer?

Det allra första steget som krävs för att kunna koppla på Automatisera Mera kopplingar är att aktivera/öppna upp för integrationer i ert Fortnox konto.

Fortnox har en bra guide som du enkelt kan följa här.

 

 

Hur bokförs momsen i Fortnox och hur ställer man in rätt momskonto?

Kopplingen är byggd för att följa de momskonto inställningar ni har inlagt i Fortnox.

 

Försäljningen delas upp i 3 kategorier:

-SE försäljning

-EU försäljning

-Utom EU försäljning

 

Försäljningen kommer landa på de bokföringskonton ni har angett i inställningarna på Automatisera Meras Kundportal, baserat på köparens land.

 

Momskonton i sin tur är direkt kopplat till försäljningskonton, vilket ni enkelt ställer in i Fortnox, under Inställningar > Bokföring > Kontoplan.

 

https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208330685-Inst%C3%A4llningar-Moms

 

https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208331025-Kontoplan

Obligatoriska Fortnox Inställningar för en fungerande koppling

Innan ni köper kopplingen är det bra att kolla upp att rätt inställningar finns inlagda.

 

 1. Aktivera alla de konton som ni har uppgett som bokföringskonton i Produktinställningarna vid uppstart.
 2. Kundfakturor kommer att bokas gentemot de verifikationsserier som ni har upplagda i Fortnox inställningar.För vägledning kring inställningar för verifikationsserier, se här.
 3. För att kunna använda våra integrationer behöver ni ha Fakturamodulen/licensen i Fortnox. (Gäller samtliga kopplingar förutom Dagskassa)
 4. Ert Fortnox Konto måste vara inställt på Fakturametoden. Om ni kör Kontantmetoden kommer Klarna, Stripe samt Paypal integrationer att ej gå igenom.
 5. Se till att ni har lagt in vilken verifikationsserie som ’Kundfakturor’ och ’Inbetalningar från kunder’ ska bokföras på. Dessa fält kan inte lämnas tomma.
 6. Om bolaget säljer i andra valutor än SEK är det viktigt att lägga till de berörda valutorna i Fortnox inställningar. Detta görs enkelt genom att logga in i Fortnox, klicka på Inställningar>Fakturering>Valuta och där lägga till de valutor bolaget säljer i.
  fortnox valuta

Går det att bakhantera en koppling?

Ja, vi får ofta in önskemål från redovisningskonsulter som vill bokföra ett helt räkenskapsår för en kund bak i tiden, andra som vill enbart bakhantera några månader.

Det går absolut att lösa, den vanliga månadsavgiften utgår då på antal önskade månader för hantering. Mejla oss på info@automatiseramera.se med detaljer så kan vi hjälpa er vidare.