Vad är MOSS?

Fram till sista december 2014 skedde beskattning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster, sändningstjänster och/eller mobilapplikationer som såldes till privatpersoner i andra EU-länder, i det land säljaren var registrerad. Den första januari 2015 trädde nya regler i kraft som innebär att företag som säljer dessa tjänster till privatpersoner i andra EU-länder istället ska ta ut moms enligt de regler som finns i köparens land. Det är säljarens ansvar att betala in momsen till landet i fråga.

MOSS står för Mini One Stop Shop och är en e-tjänst Skatteverket skapat för att underlätta denna beskattning. Istället för att företagare ska behöva momsregistrera sig och redovisa moms i alla EU-länder som de säljer till, kan företagare sköta sina momsärenden (registrera sig, redovisa moms, betala moms) på ett och samma ställe.

Skatteverkets e-tjänst Mini One Stop Shop är frivillig och syftar alltså till att förenkla momsredovisningen för säljaren. Säljaren redovisar och betalar moms till Skatteverket för försäljningen av nämnda tjänster genom MOSS, och Skatteverket i sin tur skickar momsen vidare till aktuella länder.

Vem gäller MOSS för?

MOSS omfattar företagare som säljer vissa digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Dessa digitala tjänster omfattar generellt sett följande:

  • Elektroniska tjänster, exempelvis applikationer, tillgång till böcker, spel, tidningar, musik, filmer och programvaror,
  • Telekommunikationstjänster så som fast- och mobiltelefoni samt internettillgång,
  • Sändningstjänster, alltså radio- och TV-sändningar.

MOSS omfattar inte tjänster som säljs via en handelsplats på Internet, till exempel Google Play eller Appstore.

Sedan 1 januari 2019 trädde ännu en ny regel i kraft som innebär att endast företagare som överstiger 99 680 kr ex moms i försäljning av ovannämnda tjänster till privatpersoner i andra EU-länder per år, behöver vara registrerade för MOSS-ordningen eller momsregistrerad i det EU-land försäljningen sker till. Företagare som inte överstiger detta belopp kan istället redovisa svensk moms på omsättningen i den vanliga momsdeklarationen.

Om försäljningen av dessa tjänster överstiger 99 680 kronor ex moms under ett år, så ska moms tas ut enligt bestämmelser i köparens EU-land från och med den transaktionen som gör att beloppet passeras.

Hur registrerar jag mitt företag för MOSS?

Företagare ska registrera sig till MOSS i det EU-land företaget har sitt säte, så kallad identifieringsstat. Företag som har sitt säte eller fasta drifställe i Sverige ska registrera sig för MOSS hos Skatteverket i Sverige. Detta görs genom att logga in i tjänsten på Skatteverkets hemsida. De skickar sedan ut ett så kallat identifieringsbeslut till dig.

Hur redovisar jag för MOSS?

Företagare som är registrerade för MOSS i Sverige lämnar MOSS-deklarationen och till svenska Skatteverket. MOSS-deklarationen är en särskild deklaration som är helt skild från den vanliga momsdeklarationen och uppgifter som lämnas i MOSS-deklarationen ska inte lämnas i den vanliga momsdeklarationen.

I MOSS-deklarationen redovisas endast försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder, inget annat. Försäljning av dessa tjänster till privatpersoner i Sverige och försäljning av andra tjänster och varor omfattas ej av MOSS. Denna försäljning redovisas i den vanliga momsdeklarationen.

Den försäljning som omfattas av moms är aldrig momsbefriande, utan företagare ska redovisa moms från första kronan. För småföretagare kan försäljningar under ett visst belopp ibland vara momsbefriande i många EU-länder. Detta gäller alltså inte för försäljning av tjänster som omfattas av MOSS.

I MOSS-deklarationen ska beloppen anges i euro, inte svenska kronor, oavsett vilken valuta du sålt i. När du redovisar beloppen i MOSS-deklarationen behöver du därför räkna om beloppen till euro, och det ska göras med den växelkurs som Europeiska centralbanken publicerar den sista dagen av den redovisningsperiod som deklarationen gäller.

Om du inte haft någon försäljning under redovisningsperioden måste du lämna in en noll-deklaration.

Senast den 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång ska deklarationen ha lämnats in digital till Skatteverket via e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS). Deklarationen lämnas för varje kalenderkvartal. Senast samma dag ska betalningen av momsen ha kommit in till Skatteverkets konto.

Hur görs betalningen till Skatteverket?

Betalningen av momsen ska göras i euro, precis som beloppen i deklarationen anges i euro. Företagare betalar momsen via en EU-betalning till Skatteverkets eurokonto.

Exakta betalningsdetaljer hittar du på Skatteverkets hemsida.

 

Kategorier: Bokföring

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *