Att förstå TCO (total ägandekostnad) är A och O som företagare eller inköpare. TCO står för Total Cost of Ownership och är ett finansiellt mätverktyg för att identifiera produkten eller tjänstens direkta och indirekta kostnad.

 

Total ägandekostnad, ibland kallad TCO efter engelskans Total Cost of Ownership är ett företagsekonomiskt begrepp som bland annat förekommer vid kalkylering i samband med investeringsbeslut. Den totala ägandekostnaden omfattar såväl anskaffningskostnad som driftskostnad, och begreppet innebär normalt att ta hänsyn till såväl direkta och som indirekta kostnader.              -Wikipedia

Även om själva ordet TCO kanske inte är vanligt förekommande bland gemene man så är det en koncept som används av nästan alla i vardagen. När man köper en bil exempelvis så tittar man inte bara på inköpspriset men även på underhållskostnader, driftskostnader, hur mycket arbete och resurser som kommer behövas investeras, hur länge bilen kommer hålla tills reparationskostnader börjar dyka upp etc.

 

ATT SE BORTOM INKÖPSPRISET

När ett företag ska köpa in en tjänst så är det lätt att frestas av ett lågt inköpspris. Men inköpspriset reflekterar inte den verkliga totalkostnaden för tjänsten och ibland kan valet av leverantör visa sig bli betydligt dyrare än tänkt. För att fullt ut kunna utvärdera vad en tjänst kostar behöver man titta på direkta och indirekta kostnader. Detta kallas produktens/tjänstens totala ägarkostnad eller Total Cost of Ownership (TCO).

 

 

EN HÖGRE INVESTERINGSKOSTNAD KAN EN LÄGRE TOTALKOSTNAD

TCO är summan av alla kostnader i samband med ett inköp och beräkningen görs för att man inte ska blunda för vad som händer efter köpet. TCO görs också oftast när det gäller stora inköp som t.ex. investeringar och systemköp.

Vi rekommenderar våra klienter att alltid kolla upp nedan innan de gör ett större systemförändring/inköp.

Faktorer att ha i åtanke vid köp av molntjänster:

  • Är programmet kontinuerligt utvecklad för att möta framtida digitalisering behov?
  • Har företaget ett utvecklarteam som utvecklar nya och existerande applikationer? 
  • Har företaget köpt in programmet från en underleverantör eller utvecklat själva?
  • Är uppstartsfasen enkel och lättförståelig?
  • Ingår det support?
  • Finns det kompetens In-house?
  • Kan företaget möta era behov av vidareutveckling för skräddarsydda lösningar?Alla dessa faktorer kan ha en stor påverkan för att sätta grunden för ett långvarigt, kostnadseffektivt och hållbart samarbete med er IT-leverantör.

3 kommentarer

khan · 2020-07-16 kl. 1:43 e m

How Are you

test · 2020-07-16 kl. 1:50 e m

Welcome To Laravel

viagra online · 2020-04-15 kl. 2:22 e m

viagra online

WALCOME

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *